tisdag, oktober 18, 2005

Om mig

De senaste åren har jag befunnit mig i gränslandet mellan statsvetenskap och socialpsykologi där jag intresserat mig för skapandet av nya metoder och verktyg för samhällsutveckling. Från beteende- och samhällsvetenskapliga studier genom uppsatsarbete i Framtida Reproduktionsteknik, till Europeisk landsbygdspolitik, till föreningsengagemang med fokus på utveckling av upplevelseindustri och kultur....

Efter sex år med blandade högskolestudier och arbete inom kultur och upplevelseindustrin, med fokus på ungas goda uppväxt, har mitt intresse för samhällsutveckling och människors utveckling ökat.

Jag har så länge jag kan minnas undrat vad det är som formar en människa. I vilket skifte står människan som individ och grupp i vårt samhälle? Hur ser samhället ut om 30 år och hur ser man på sina egna möjligheter i detta samhälle. Framförallt har mitt fokus legat på unga utanför, unga som har svårt att hitta sin identitet eller roll i samhället, unga som genom brist på delaktighet inte ställts inför det faktum att de ingår i en större helhet.

Tanken med mitt arbete är att arbeta med att förverkliga egna och andras idéer, inom kultur, upplevelser och entreprenörskap och därigenom skapa nya verktyg, metoder, teorier och kunskaper om framtidens samhälle.

Välkommen till min värld!/Jytte

My story

Egentligen är det mina lärarstudier i samhällsvetenskap samt studier i socialpsykologi som är orsaken till mitt nuvarande intresse för samhällsutveckling. Under min tid som lärarpraktikant upptäckte jag att otroligt många unga och gamla inte har en aning om vad de har för roll i samhället eller vad de skulle vilja ha för roll. Min fråga väcktes om vilka roller vi formas till och om vi själva kan påverka det valet?

Med siktet inställt på att lära mig mer om samhällsutveckling forskade jag en del i samhällskonstruktioner utifrån ett teknologiskt perspektiv. Detta gjorde att jag i februari 2004 åkte till Berkely Universitet i USA och presenterade min uppsats "Reproductive Technology and Future Feminism" på en konferens som behandlade ämnet "New Feminist Perspective on Biotechnology and Bioethics".

Efter detta tog jag ett sabbatsår från högskolestudierna för att under ett halvår jobba med internationella relationer i ett Europeiskt Landsbygdsutvecklingsprogram som kallas Leader+. Detta ledde till en tvåårig anställning för Leader + Astrid Lindgrens Hembygd där jag framförallt jobbat med att utveckla internationella samarbeten som syftar till att stötta ungas idéer på landsbygden. Jag har jobbat mycket med attitydförändring bland vuxna genom att arrangera olika studieresor som syftat till ökad förståelsen om ungas möjligheter och förmågor. Framförallt har min roll bestått i att coacha och stötta idéer som ger unga en god uppväxt.

Jag tror att människor behöver få vara delaktiga i beslut, i samtal, i diskussioner som gör dem till en del av samhället. Jag tror att detta behöver förekomma i konkreta former som ger praktiska avtryck i samhället. Känslan av att; ”Jag har byggt denna stuga med mina egna händer och det är jag stolt över”. Kunskap är något man praktiserar konkret, något man hänger upp mål på och som man får vara del av att utveckla. Detta har jag bland annat gjort genom att skapa kreativa mötesplatser och verktyg som stimulerar människors görande inom entreprenörskap och kultur. För mer information om Leader+ och föreningen jag jobbar i kolla in: http://www.astridlindgrenshembygd.se/ eller www.leaderplus.se

I kombination med mitt arbete i Astrid Lindgrens Hembygd har jag jobbat ideellt i en förening som heter Sheena. Sheena är en jämställdhetsförening med syfte att stärka tjejers självkänsla och främja den kreativitet och det engagemang som finns hos unga tjejer framförallt när det gäller musik, men även andra kulturformer. I Sheena har vi utvecklat olika verktyg inom kultur och upplevelse som syftar till att stärka ungas kreativitet och engagemang. Popkollo och Camp Hultsfred är några av de arrangemang jag har varit med och arbetat med. För mer information: www.sheena.se/ och www.popkollo.se

Utifrån min vilja av att utvecklas och skapa nya former för utveckling och ny kunskap vill jag fortsätta jobba med samhällsutveckling i olika former. Jag fortsätter min akademiska bana genom att vara med och utforska nya teorier om människans roll i samhället. Jag utvecklar ständigt min förmåga att coacha, undervisa och möjliggöra genom kompetensutveckling och formandet av nya utbildningsverktyg. Jag vill skapa nya modeller och verktyg som ingår i en större samhällsutveckling kopplade till vårt framtida samhälle.

Det häftigaste i mitt liv är att få leva, att få skapa mitt medvetande, mina virtuella världar och min mening. Jag lever! Det är så himla coolt!
//Jytte